Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2017

dysiamisia
0645 9ff7
Reposted fromfriends friends viapodkrawatem podkrawatem
dysiamisia
4973 928d 500
Reposted fromoll oll viapodkrawatem podkrawatem
dysiamisia
Reposted frompanimruk panimruk viapodkrawatem podkrawatem
dysiamisia
1418 a3c9 500
Reposted fromoll oll viapodkrawatem podkrawatem
2341 a316
dysiamisia
6449 e742
Reposted frommslexi mslexi viapodkrawatem podkrawatem
dysiamisia
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viapodkrawatem podkrawatem
dysiamisia
0159 a322 500
Reposted fromgruetze gruetze viapodkrawatem podkrawatem
dysiamisia
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viapodkrawatem podkrawatem
dysiamisia
2799 a84d
Reposted fromiamstrong iamstrong viapodkrawatem podkrawatem
dysiamisia
0144 e0f3 500
Reposted fromfoods foods viapierdolony pierdolony
dysiamisia
1434 0539 500
Reposted fromkjuik kjuik viapierdolony pierdolony
dysiamisia
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh
dysiamisia
8383 3378 500
Reposted frompierdolony pierdolony

April 07 2017

dysiamisia
dysiamisia
dysiamisia
dysiamisia
3113 079b
Reposted fromfairyland fairyland viablackheartgirl blackheartgirl
dysiamisia
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl